Tin tức về nước Mỹ, người Việt tại Mỹ
News arrow01

Tin tức về nước Mỹ, người Việt tại Mỹ

Most Views

Thông tin liên hệ
Địa Chỉ 5A Floor, Master Building, 155 Hai Ba Trung Street, Ward 6, District 3, HCM City
Điện Thoại (+84) 8 38 222 102
Skype chi.nguyen
Email info@ibid.vn
Website www.ibid.vn

VIET NAM
5 Floor, Master Building,
155 Hai Ba Trung, Ward 6,
District 3, HCMC
T: (84 8) 38 222 102
AMERICA
12th Floor, 461 5th Ave,
New York, NY
T: 212-5612830
DUBAI
Sheikh Zayed Road,
Nassima Tower, Office 403, Dubai, UAE,
P.O.Box 124303
T: 971 4 3116038