Tư vấn bảo lãnh định cư diện hôn nhân, đoàn tụ gia đình

Bảo lãnh định cư Mỹ theo diện hôn phu/ hôn thê

Trong Luật Di Trú, bảo lãnh theo diện hôn phu/ hôn thê rất phức tạp. Cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh cần phải nắm rõ những quy định chung để việc bảo lãnh được thực hiện một cách dễ dàng hơn.
Chiếu khán diện K-1 (tức là diện vị hôn phu, vị hôn thê) là chiếu khán giới hạn cho “người thừa hưởng” nhập cảnh Hoa Kỳ và được ở lại Hoa Kỳ 90 ngày để lập hôn thú với “người bảo lãnh”. Sau khi lập hôn thú với “người bảo lãnh”, “người thừa hưởng” phải làm đơn thay đổi tình trạng di trú (tức là Adjustment of Status) thành thường trú nhân.

bao lanh hon phu hon the
Bảo lãnh định cư Mỹ theo diện hôn phu/ hôn thê

Trong điều luật 214(d) của Bộ Luật Di Trú cho phép cấp chiếu khán K-1 cho vị hôn phu hoặc vị hôn thê của công dân Hoa Kỳ sau khi đơn bảo lãnh I-129F được chấp thuận.

Phải gặp mặt nhau trong vòng 2 năm

Ðiều luật 214(d) của Bộ Luật Di Trú đòi hỏi hai người phải gặp mặt nhau trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn bảo lãnh định cư Mỹ theo diện hôn thê. Sở Di Trú được quyền tự do phán quyết để miễn sự đòi hỏi phải gặp mặt trong vòng 2 năm đó, nhưng điều luật không nêu ra chỉ đạo rõ ràng về sự việc đó. Vì thế, luật sư di trú phải dựa theo những tiền lệ để làm đơn yêu cầu được miễn sự đòi hỏi này.

Tự do lập hôn thú
Hai người phải được quyền lập hôn thú với nhau và phải lập hôn thú với nhau trong vòng 90 ngày sau khi “người thừa hưởng” được nhập cảnh Hoa Kỳ. Trong vòng 90 ngày lưu trú tại Hoa Kỳ, nếu “người thừa hưởng” không xác lập hôn thú với “người bảo lãnh” thì “người thừa hưởng” buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ trước khi bị Sở Di Trú tiến hành trục xuất. Nếu không chấp hành đúng quy định, Sở Di Trú sẽ tiến hành cưỡng chế ra khỏi đất nước. Cho nên, hai người phải chứng minh rằng những hôn nhân trước đây, nếu có, phải được hủy bỏ và không có bất cứ điều luật nào ngăn cản hai người lập hôn thú với nhau.

Ðơn bảo lãnh I-129F và bằng chứng cụ thể

i-129F bao lanh hon phu hon the
Đơn bảo lãnh I-129F

Ðơn bảo lãnh định cư Mỹ diện hôn phu, hôn thê phải được nộp bằng mẫu đơn I-129F. Ðơn bảo lãnh phải được kèm theo một tấm hình của “người bảo lãnh,” một tấm hình của “người thừa hưởng”, mẫu đơn G-325A của “người bảo lãnh” và mẫu đơn G-325A của “người thừa hưởng.”

Ðơn bảo lãnh phải được nộp ở tại Hoa Kỳ và kèm theo những chứng từ cụ thể để chứng minh rằng hai người:
- Ðã gặp mặt nhau trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn.
- Có ý định lập hôn thú với nhau.
- Ðược tự do lập hôn thú với nhau, chứng minh những hôn thú trước đây đã được hủy bỏ (nếu có).
- Hai người sẽ lập hôn thú với nhau trong vòng 90 ngày sau khi “người thừa hưởng” được nhập cảnh.
- Bản khai có tuyên thệ của hai người hoặc của những ai có biết về mối quan hệ tình cảm của hai người, hình ảnh của người chụp chung, sự liên lạc của hai người bởi thư từ, điện thư (e-mails), hóa đơn điện thoại, bằng chứng của sự dự tính tổ chức đám cưới như thiệp mời, biên lai đặt cọc cho nơi tổ chức tiệc cưới, hoặc những chứng từ khác.

Những người con dưới 21 tuổi của “người thừa hưởng” có thể được hưởng theo và được cấp chiếu khán K-2 mà không cần phải nộp đơn bảo lãnh nào khác.

Sau khi đơn bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ được chuyển qua cho Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ để tiến hành thủ tục phỏng vấn cấp chiếu khán. “Người thừa hưởng” phải làm mẫu đơn DS-156 (tức là mẫu đơn xin cấp chiếu khán giới hạn) và thu thập những chứng từ cụ thể nêu trên cộng thêm hộ chiếu còn hạn, giấy khai sinh, bảo trợ tài chánh và chứng từ của chính quyền chứng minh rằng họ không có tiền án, tiền sự.

Thảo luận
Không có thảo luận. Tạo thảo luận mới ?
Mã an toàn:
f7hG7V

VIET NAM
Lầu 5, Tòa nhà Master,
155 Hai Bà Trưng, Phường 6,
Quận 3, TP.HCM
T: (84 8) 38 222 102
AMERICA
12th Floor, 461 5th Ave,
New York, NY
T: 212-5612830
DUBAI
Sheikh Zayed Road,
Nassima Tower, Office 403, Dubai, UAE,
P.O.Box 124303
T: 971 4 3116038