Tư vấn chương trình đầu tư định cư diện EB-5

Dự luật cải cách EB-5 của dân biểu Goodlatte, bang Virginia

Ngày 09/09/2016 vừa qua, văn phòng đại diện của Bob Goodlatte đã lưu hành dự luật H.R.5992 “Đạo luật cải cách về khuyến khích đầu tư và tạo việc cho người Mỹ năm 2016”.

Dù rằng, những đệ trình này chưa chính thức giới thiệu vào Hạ viện và sau đó, việc xem xét dự luật H.R.5992 đã bị dời lạ nhưng hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục đệ trình. Dự luật này sẽ thay đổi đáng kể về các quy định trong chương trình đầu tư EB-5 hiện tại, mặc dù đã có nhiều thảo luận đưa ra trước đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin của dự luật Goodlatte trong Quốc Hội vào những tuần sắp tới. Chương trình EB-5 hiện đang bước vào giai đoạn cuối vào ngày 30/9/2016 trừ khi chương trình được gia hạn.

Một số điểm cốt lõi của dự luật Goodlatte như sau:
 1. Chương trình dự định áp dụng thêm nhiều yêu cầu hồi tố mới.
 2. Các khoản đầu tư tối thiểu được thiết lập dự định tăng lên $1.200.000 và $800.000. Yêu cầu về khoản đầu tư tối thiểu có thay đổi đáng kể so với luật hiện hành.
 3. Việc chứng minh nguồn tiền đầu tư từ các khoản cho tặng và các khoản đầu tư có nguồn gốc từ nợ sẽ bị thu hẹp.
 4. Đương đơn nộp hồ sơ I-526 phải trên 18 tuổi.
 5. Các cá nhân có liên quan đến Trung tâm vùng hoặc các đơn vị di trú ở nước ngoài phải đăng ký với Sở Di trú Hoa Kỳ.
 6. Chương trình Trung tâm vùng tái cho phép trong thời hạn 5 năm.
 7. Nhiều yêu cầu mới về Trung tâm vùng liên quan đến tạo việc làm và báo cáo.
Chúng tôi muốn lưu ý rằng những dự luật từ Goodlatte không phải là luật hiện hành. Sau khi đưa ra, những yêu cầu này còn phải được sự đồng thuận thống nhất của nhiều cơ quan lập pháp Hoa Kỳ và cuối cùng là sự xét duyệt từ Tổng thống. Nó cũng có thể không bao giờ được ban hành. 

Dự luật cải cách EB-5 của dân biểu Goodlatte, bang Virgina

Dưới đây là bản đầy đủ của dự luật Goodlatte. Cụ thể các phần được tô đậm dưới đây:

Phần 1 – Tiêu đề và Mục lục

Tên của dự luật Goodlatte: “Đạo luật cải cách về khuyến khích đầu tư và tạo việc làm cho người Mỹ năm 2016

Phần 2 – Những quy định mới của EB-5

- Thêm vào mục mới về “nguồn vốn” có ảnh hưởng đến nhà đầu tư như sau:
 • Yêu cầu nguồn vốn hợp pháp của “phí quản lý hành chính và các lệ phí liên quan đến khoản đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài”.
 • Nhiệm vụ của Bộ An Ninh Quốc Gia (Department of Homeland Security – DHS) là yêu cầu nhà đầu tư cung cấp hồ sơ kinh doanh và hồ sơ thuế trong 7 năm, và từ các nguồn vốn khác.
 • Yêu cầu trung gian chuyển tiền cung cấp giấy tờ cá nhân khi chuyển tiền cho nhà đầu tư.
 • Hạn chế các trường hợp tiền đầu tư từ cho tặng – Việc tặng tiền đầu tư chỉ có thể phát sinh từ vợ/chồng, bố mẹ, con cái trưởng thành, anh chị em ruột hoặc ông bà của nhà đầu tư.
 • Sở Di Trú (USCIS) hệ thống lại các khoản đầu tư có nguồn gốc từ nợ, các khoản vay phải được phát hành bởi ngân hàng của các tổ chức có đăng ký.
- Có thêm mục mới liên quan đến từ chối, bãi bỏ lợi ích của EB-5 trong các trường hợp (1.Đe doạ đến an ninh, 2. Gian lận, khai gian hoặc hình sự).
- Cho phép AAO xem lại toàn bộ tiến trình EB-5 và yêu cầu các biện pháp xử lý trước khi đệ trình lên toà án liên bang.
- Ngày có hiệu lực của Phần 2 dự luật này có thể là bất cứ khi nào sau khi được ban hành nhưng không được quá 90 ngày kể từ khi luật có hiệu lực.
- Tuy nhiên, những quy định này không áp dụng cho các hồ sơ I-526 đã:
 • Nộp trước ngày 01/06/2015.
 • Nộp sau ngày 01/06/2015 trước khi dự luật có hiệu lực nhưng đã có I-924 hoặc I-924 được chấp thuận trước ngày 01/06/2015 hoặc trước khi luật mới có hiệu lực, hoặc
 • Đã có Thường trú nhân có điều kiện (Conditional Permanent Resident – CPRs) và đang chờ đơn I-829.
Lưu ý: Không rõ lý do tại sao Goodlatte miễn trừ đối với đơn I-526 nộp trước ngày 01/06/2015 vì quy định không có hiệu lực cho đến khi được ban hành. Với nguyên tắc xây dựng điều lệ, đây được xem là một nỗ lực để hồi tố áp dụng luật mới cho các hồ sơ đang chờ giải quyết. Hi vọng rằng sự mập mờ này sẽ được làm rõ.

Phần 3 – Tái phê chuẩn và cải cách chương trình đầu tư qua Trung tâm vùng

- Bãi bỏ luật hiện hành và tăng tiền đầu tư qua Trung Tâm Vùng (một phần của luật được ban hành từ năm 1993), ban hành luật cho chương trình thông qua Trung Tâm Vùng trong INA.
- Chương trình đầu tư qua Trung Tâm Vùng được gia hạn đến ngày 30/09/2021.
- Định nghĩa về Trung Tâm Vùng như là các khoản đầu tư góp chung tại các khu vực địa lý xác định.
- Cho phép DHS toàn quyền quyết định đối với tiến trình xử lý hồ sơ.
- Cho phép thành lập các tài liệu dự án tham khảo.
- Lập thành luật các yêu cầu để Trung Tâm Vùng (Đơn I-924), yêu cầu phải tuân thủ theo luật chứng khoán liên bang và tiểu bang.
- Sửa đổi yêu cầu tạo việc làm cho các đơn I-526 qua Trung Tâm Vùng
 • Giới hạn số lượng việc làm gián tiếp được tạo ra ở mức 90% so với việc làm yêu cầu, nghĩa là mỗi nhà đầu tư phải tạo ra một việc làm trực tiếp.
 • Giới hạn sử dụng mô hình cho thuê căn hộ.
 • Cấm sử dụng mô hình trái phiếu đô thị công cộng.
 • Cho phép tổng hợp việc làm tạo ra từ việc xây dựng dự án nếu dự án xây dưới 24 tháng; có thể được tính là việc làm trực tiếp (Lưu ý: Điều này không rõ ràng cho dù đây là một ngoại lệ để hạn chế tạo ra việc làm gián tiếp thảo luận ở trên)
 • Yêu cầu sửa đổi Trung tâm vùng trong những điều kiện nhất định.
- Hồ sơ mẫu của dự án phải được thực hiện (không nhất thiết phải được duyệt) trước khi nộp đơn I-526;  mẫu chuẩn của hồ sơ dự án mẫu cũng phải được lập thành luật.
<> Việc xét duyệt của USCIS phải gắn kết và bảo lưu kết quả với hồ sơ mẫu đã được chấp thuận khi xét I-526 & I-829, ngoại trừ các trường hợp gian lận, khai gian, phạm tội..
- Yêu cần USCIS thăm các Trung Tâm Vùng và dự án.
- Yêu cầu báo cáo hằng năm
 • Lập thành luật việc nộp I-924A hàng năm, bao gồm yêu cầu cập nhật theo kế toán mới và nộp sửa đổi theo hoàn cảnh thực tế của dự án
 • Uỷ quyền xử phạt các Trung Tâm Vùng vi phạm yêu cầu về báo cáo
 • Cấm một số cá nhân có hồ sơ phạm tội hình sự & dân sự tham gia vào chương trình EB5 qua Trung Tâm Vùng, ngoại trừ người này là Công dân Mỹ, người có Thẻ Xanh Mỹ.
 • Cấp cho Uỷ ban chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) thẩm quyền đối với chương trình qua Trung Tâm Vùng
 • Thành lập mới “Quỹ EB-5 minh bạch”, tăng đầu tư qua Trung Tâm Vùng và lệ phí đơn I-526
 • Cho phép USCIS yêu cầu các công ty và cá nhân có tham gia vào chương trình EB-5 đăng ký với USCIS, bao gồm khả năng ban hành các thoả thuận về mức phí cho phép và giám sát hồ sơ mời chào đầu tư.
- Hướng xử lý minh bạch cho các nhà đầu tư EB-5
 • Trường hợp công ty EB-5 bị từ chối, các hồ sơ hiện có của Công ty này có thể được chấp thuận
 • Cho phép nhà đầu tư chuyển nhà đầu tư sang Trung Tâm Vùng khác và người nộp đơn có thể đầu tư lại trong trường hợp Trung Tâm Vùng bị đóng cửa.
 • Cho phép nộp đơn I-829
- Yêu cầu Trung Tâm Vùng minh bạch trong hạch toán kế toán
- Ngày có hiệu lực tương tự như Phần 2

Phần 4 – Cải cách khác cho

1. Sửa đổi Luật chỉ định về TEA
- Thành lập vùng chỉ định cho “khu vực nông thôn” và “khu vực ưu tiên đầu tư đô thị”, visa cho vùng này được lập riêng biệt và cho phép sử dụng tiếp visa chưa dùng trong các năm trước. 
 • Mở rộng định nghĩa về “khu vực nông thôn”.
 • Khu vực ưu tiên đầu tư đô thị được định nghĩa hẹp hơn định nghĩa về TEA hiện tại.
 • Mở rộng định nghĩa TEA bao gồm cả căn cứ quân sự đã đóng cửa và khu vực có tỷ lệ thu nhập thấp.
 • Cho phép sử dụng vùng chỉ định TEA trong 2 năm, dựa vào thời gian đầu tư hoặc nộp hồ sơ.
- Cho USCIS thẩm quyền chỉ định vùng TEA, yêu cầu phải hoàn tất đánh giá vùng chỉ định TEA trong vòng 60 ngày. 
- Tạo ra các công ty nhỏ cho các dự án “cơ sở hạ tầng” và dự án “sản xuất”.

2. Sửa đổi các điều khoản đầu tư tối thiểu
- Mức tiêu chuẩn là $1.200.000
- Mức đầu tư tối thiểu $800.000 đối với dự án về cơ sở hạ tầng, dự án sản xuất hoặc các dự án trong vùng TEA.
- Cho phép DHS (Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ) nâng mức đầu tư theo quy định.
- Tự động tăng mức đầu tư mỗi 5 năm, bắt đầu từ ngày 01/01/2022.

3. Yêu cầu DHS xác minh nhà đầu tư và người phụ thuộc không có trong danh sách công dân đặc biệt của OFAC.
4. Cho phép người phụ thuộc trên 21 tuổi tiếp tục được xem là con trong trường hợp đơn I-829 bị từ chối.
5. Tăng lệ phí chương trình EB-5.
6. Cho phép đồng thời được nộp đơn I-485 khi visa sẵn còn để cấp.
7. Ngày có hiệu lực tương tự như trên (Lưu ý: Một lần nữa, đây có thể là áp dụng cho sự hồi tố các đơn trước đó)

Phần 5 –Tình trạng Thường trú nhân có điều kiện 

- Biên bản ghi nhớ ngày 30/5 đã định nghĩa về “thời gian hợp lý” nhưng cho phép gia hạn thêm 01 <> Giới hạn quyền miễn trừ phỏng vấn
- Cho phép nộp đơn xin loại bỏ tình trạng có điều kiện trước khi đến hạn nếu vốn đầu tư và việc làm tạo ra hơn 24 tháng trước khi được cấp Thẻ Xanh lần đầu
- Hiệu lực thi hành sẽ ngoại lệ cho các đương đơn có hồ sơ đã nộp.

Phần 6 – Thủ tục Cấp Tình trạng di trú
 
- Người nộp đơn I-526 tại thời điểm đầu tư phải trên 18 tuổi.
- Hệ thống hoá các nguyên tắc cơ bản tương tự như Matter of Izummi “chấp thuận ngay khi nộp đơn”
- Ngày hiệu lực 

Phần 7 – Thời gian xử lý

- Yêu cầu USCIS đưa ra mức phí mới
- Cho phép thay đổi lệ phí để đảm bảo thời gian xử lý trung bình  như sau:
 • I-924: 120 ngày
 • I-526: 150 ngày
 • I-829: 180 ngày
- Cho phép thu thêm khoản phí khác để giảm lượng hồ sơ xin tị nạn và để nâng cao tíng công nghệ ví dụ như dùng e-filing 
- Phí xử lý hồ sơ nhanh sẽ cao hơn so với các chương trình lấy visa qua các chương trình tạo việc làm khác 
- Cho phép đình chỉ thời gian xử lý trong trường hợp có vấn đề về an ninh quốc gia hoặc thực thi luật pháp

Phần 8 – Minh bạch

- Cấm đối xử ưu tiên và hạn chế về thông tin
- Yêu cầu USCIS báo cáo qua hình thức trực tiếp hoặc văn bản (gửi mail)
- Cho phép ngoại lệ lưu trữ hồ sơ trong trường hợp thực thi pháp luật và tố cáo
- Yêu cầu cung cấp tài khoản email liên lạc hỏi các thông tin liên quan đến hồ sơ và các thông tin chung khác. 

Phần 9 – Báo cáo
- Yêu cầu báo cáo của GAO và thông tin thanh tra mới chậm nhất là ngày 31/12/2019
- Xem xét các phương pháp tạo ra việc làm không chậm hơn 1 năm từ sau khi ban hành.

Nguồn: Matthew Galati
Thảo luận
Không có thảo luận. Tạo thảo luận mới ?
Mã an toàn:
GRHV1c

VIET NAM
Lầu 5, Tòa nhà Master,
155 Hai Bà Trưng, Phường 6,
Quận 3, TP.HCM
T: (84 8) 38 222 102
AMERICA
12th Floor, 461 5th Ave,
New York, NY
T: 212-5612830
DUBAI
Sheikh Zayed Road,
Nassima Tower, Office 403, Dubai, UAE,
P.O.Box 124303
T: 971 4 3116038